Mô hình giá

Mô hình 3 đỉnh là gì? Đặc điểm & cách giao dịch

Mô hình 3 đỉnh là gì? Đặc điểm & cách giao dịch

Bên cạnh mô hình 2 đỉnh thì mô hình 3 đỉnh cũng là một trong những mô hình giá đảo chiều được sử dụng khá phổ biến. Điểm thú vị...
Mô hình 2 đáy là gì? Cách giao dịch với mẫu hình hai đáy

Mô hình 2 đáy là gì? Cách giao dịch với mẫu hình hai đáy

Mô hình 2 đáy là một trong những mô hình giá đảo chiều căn bản được nhiều trader sử dụng trong phân tích kỹ thuật forex. Tuy nhiên, trên thực...
Mô hình 2 đỉnh là gì? Đặc điểm và cách giao dịch với Double Top

Mô hình 2 đỉnh là gì? Đặc điểm và cách giao dịch với Double Top

Mô hình 2 đỉnh là một trong những mô hình giá đảo chiều cung cấp tín hiệu khá chính xác, nên được trader sử dụng thường xuyên trong phân tích...
Mô hình cốc tay cầm là gì? Đặc điểm nhận dạng & cách giao dịch

Mô hình cốc tay cầm là gì? Đặc điểm nhận dạng & cách giao dịch

Mô hình cốc tay cầm là một mô hình giá quan trọng thường xuyên được trader sử dụng để tìm kiếm các giao dịch thuận xu hướng hoặc đảo chiều....
Mô hình giá là gì? Các mô hình giá quan trọng trong Forex

Mô hình giá là gì? Các mô hình giá quan trọng trong Forex

Mô hình giá là một trong những công cụ được trader theo trường phái Price action ưa chuộng. Bởi những mẫu hình này cho thấy bức tranh toàn cảnh về...